Late Autumn Lake – Bobi L Poitras- Acrylic on canv

Kung Fu Novice-Bobi L Poitras-Acrylic on canvas

Flystop-Bobi Leutschaft Poitras-Acrylic on canvas

Fly on My Railing-Bobi L Poitras-Acrylic on canvas